Milan Adamčiak

1946-2017
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 16.12.1946
Miesto narodenia: Žilina

Narodil sa 16.12.1946 v Ružomberku. Zomrel 16.1.2017. Na Konzervatóriu v Žiline študoval hru na violončelo, neskôr na Univerzite Komenského v Bratislave muzikológiu. V rokoch 1971 – 1991 pôsobil v Umenovednom ústave Slovenskej akadémie vied ako muzikológ. Profesionálne sa venoval semiotike vzťahu hudby a výtvarného umenia. Popri kariére muzikológa mal vlastný autorský interdisciplinárny program.

Od polovice šesťdesiatych rokov tvoril experimentálnu, vizuálnu a konkrétnu poéziu, hudobné projekty, grafické partitúry neskôr elektroakustické kompozície, ale aj animované filmy pre deti. Bol autorom množstva zvukových objektov, ktoré používal ako zvukové zdroje pre svoje hudobné koláže.

Inicioval založenie hudobno-divadelného kolektívu Transmusic comp. (1989) a Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu (SNEH 1990). Dramaturgicky pripravil Festival intermediálnej tvorby (1991). V posledných dvoch dekádach nechýbal na významných výstavných projektoch.

V košickom vydavateľstve Dive buki v Košiciach mu v spolupráci s Michalom Murínom vyšli zväzky Archív I, Archív II, Archív III. a Archív IV.

Jeho intermediálna tvorba osciluje medzi konceptom, textom, experimentálnou a improvizovanou hudbou, inštaláciou a zvukovým performanc. M. Adamčiak zomrel 16.1.2017 v nemocnici v Žiari nad Hronom (posledné roky prežil v Banskej Belej). Slovenská národná galéria realizovala veľkú retrospektívu jeho diela (23. marca 2017 — 2. júla 2017).