Ctibor Krčmár

1924 - 1994
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 11.11.1924
Miesto narodenia: Semerovo

Akademický maliar Ctibor Krčmár sa narodil 11. novembra 1924 v Semerove. Výtvarné vzdelanie získaval v súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave. Po druhej svetovej vojne študoval v Prahe na Štátnej grafickej škole u profesorov Petra Dilingera a Karola Mullera. V štúdiu pokračoval na AVU v Prahe u profesora Vladimíra Sychru, posledné dva roky u profesora Jána Želibského a Otakara Nejedlého. V roku 1952 získal absolutórium. Ctibor Krčmár sa venoval maľbe, grafike a modelovaniu. Je umelcom, ktorý ( ako uvádza Jozef Švančara v katalógu z roku 1984 ) , vyjdúc z pražskej školy našiel svoj osobitý výraz, svoj kolorit vibrujúc od akademického realizmu k expresii. Kánonom sa mu stalo expresionistické, pastózne pretvorenie videnej reality, ktorá nestráca svoje reálne podstaty a tvary, ale je pretavená umelcovou osobnosťou". Od tohto roku žil a tvoril v Piešťanoch. V roku 1952 vystavoval prvýkrát a v ďalších rokoch už pravidelne na zväzových výstavách. V roku 1973 a v roku 1984 vystavoval ,, Výber z tvorby " v Piešťanoch. V roku 1983 pripravila Galéria umenia v Nových Zámkoch výstavu ,, Výber z tvorby "v Semerove a v Dubníku. Výstavný súbor bol zameraný na maliarsku tvorbu Ctibora Krčmára námetovo čerpajúcu z okolia Piešťan, južného Slovenska, ale i Kysúc. Galéria umenia v Nových Zámkoch má vo svojich zbierkach tvorbu akademického maliara Ctibora Krčmára zastúpenú tromi olejomaľbami: Sediaca, r. 1952, Podobizeň, r. 1960, Z koncertu, r. 1981. Zomrel 25. júla 1994 v Piešťanoch.

Autorove diela


Jeseň na Kysuciach

Za humnami

Kompozícia

Sĺňava

Dedina