Ľubomír Repaský

1971-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 20.10.1971
Miesto narodenia: Levoča

Ľubomír Repaský sa narodil 20. októbra 1971 v Levoči, kde aj v súčasnosti pôsobí.
Aktívne sa venuje maľbe, kresbe, grafike, grafickému dizajnu a scénografii, a od roku 1995 pracuje v Základnej umeleckej škole v Levoči ako učiteľ výtvarnej výchovy.

Štúdium

V roku 1985 ukončil Strednú umeleckopriemyselnú školu v Košiciach a v roku 1995 absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, v odbore výtvarná výchova-dejepis.

Výstavy

V roku 2004 mu bolo udelené štátne ocenenie Francúzskej republiky od Akadémie umení v Paríži za pedagogickú činnosť a výtvarnú tvorbu.
Zoznam výstavnej činnosti:
1997 – výstava v ZUŠ, Levoča
1999 – Art Cafe Gallery, Košice
2000 – Galéria Grémium, Bratislava
2001 – Galéria Melódia, Prešov
2001 – Galéria Thoha, Bratislava
2002 – Galéria Barónka, Kežmarok
2002 – Mestská Galéria, Bardejov
2002 – Galéria Slovenskej umeleckej besedy, Slovenský rozhlas, Bratislava
2003 – Art Cafe Bledne Kolo, Krakow
2004 – Slovenský inštitút, Varšava
2004 – Veľvyslanectvo SR, Varšava
2005 – TGallery, Bratislava
2005 – UNIQA galéria pod hradom, Bratislava
2007 – Levoča
Jeho diela sú zastúpené v súkromných zbierkach na Slovensku, Taliansku, Poľsku, Nemecku, USA, Česku a vo Francúzsku.