Katarína Polgáryová

1954 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 14.2.1954
Miesto narodenia: Brusno

Katarína Polgáryová sa narodila 14. február 1954 v Brusne, Slovensko

Štúdium

Stavebná fakulta SVŠT v Bratislave odbor Pozemné stavby, prax arhitektúra Umelecké vzdelanie: kurzy kreslenia počas vysokoškolských štúdií u prof. akad. mal. Eduarda Antala účasť na kreatívnych výtvarných dielňach samoštúdium

Oblasť tvorby

Základná koncepcia autorkinej tvorby je zameraná na zobrazenie prírody, ktorá je podaná realisticky a súčasne senzitívne. Príroda sa stáva akýmsi nositeľom deja, vstupnou bránou a komunikačným prostriedkom medzi vizuálnym a duchovným svetom. Stromy, lesy, lúky s kvetmi, cestičky, potoky, domy, skutočne existujúce i ireálne miesta na zemi autorka vníma ako nevyčerpateľný zdroj svojich námetov. Všetky tieto elementy, ktoré dominujú v na obrazoch predstavujú žijúce organizmy s obrovskými vnútornými obsahmi. Tvorba Kataríny Polgáryovej je osobitá svojím vlastným nazeraním na prírodu a okolitý svet. Akoby v nej hľadala pokoj, harmóniu a nekonečnú inšpiráciu, ktorá je akýmsi hnacím motorom v jej ďalšej tvorbe. Práve príroda je prirodzenou súčasťou nášho života, ktorá dokáže pohladiť ľudskú dušu, človeka vnútorne naplniť a oslobodiť od každodenného hektického života. A práve prostredníctvom nej vyjadruje svoje vlastné pocity, nálady, myšlienky. Ju si zvolila ako prejav svojho vlastného myslenia a cítenia. Poníma ju tak, ako ju ona samotná vníma, a tak zároveň poskytuje divákovi nazretie do jej vlastnej duše.

Výstavy

Členstvo v umeleckých združeniach: Umelecká beseda Slovenska od r. 2005 Účasť na medzinárodných podujatiach: Medzinárodný plenér pastelistov, 2006, Nowy Sacz, Poľsko Výstavy: 1997 prvá samostatná výstava Wels, Rakúsko 1999 kolektívna výstava, Brusno 2000 samostatná výstava, Banská Bystrica samostatná výstava, Bratislava 2001 kolektívna výstava, Rimavská Sobota 2002 samostatná výstava, Banská Bystrica medzinárodná výstava EUROPASTELLO Alba, Taliansko medzinárodná výstava EUROPASTELLO, Petrohrad, Rusko samostatná výstava, Banská Bystrica samostatná výstava, „Parlamentka“, Bratislava 2003 samostatná výstava, Dolný Kubín samostatná výstava, Rimavská Sobota 2004 samostatná výstava, Bratislava samostatná výstava, Trnava 2005 kolektívna výstava Umeleckej besedy Slovenska v Zázrivej medzinárodná výstava pastelistov MBWA, Nowy Sacz, Poľsko 2006 kolektívna výstava Umeleckej besedy Slovenska, Bratislava kolektívna výstava v Brusne kolektívna výstava účastníkov medzinárodného plenéru v Zázrivej autorská výstava akvarelov v Bratislave medzinárodná výstava účastníkov III. Bienále pastelov v Nowom Saczi

Mgr. Martina Garajová, kunhistorička, kurátorka výstavy