Miroslav Jurčo

1965-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 2.12.1965
Miesto narodenia: Kráľovský Chlmec

Narodil som sa v juhovýchodnej, maďarsky hovoriacej časti Slovenska v Kráľovskom Chlmci. Asi v dvoch rokoch sme sa presťahovali pod V. Tatry. Ako žiak ZŠ som navštevoval aj ĹŠU vo Svite no pravdupovediac mal som pocit, že mi nerozumeli čo chcem v mojich prácičkách vyjadriť a tak som si kreslil sám doma...
K výtvarnému umeniu som sa vracal vždy, keď som zažil v živote nejakú nepríjemnú udalosť... V 18 roku po operačnom zákroku som sa nemohol hýbať a tak som zobral najprv ceruzku a neskôr uhlík a vytvoril som pár obrázkov, ktoré sa mi vryli do pamäte... Boli to lesné zvieratá . Snáď vtedy som si najviac uvedomil, že v umení je niečo čo človek môže vyjadriť bez toho, aby na človeka mohol niekto v tej chvíli priamo či nepriamo útočiť. Najväčší zlom som zažil v roku 1997 keď som sa rozhodol stavať dom a okolnosti ma donútili maľovať za peniažky. Šesť rokov som na sebe intenzívne pracoval a 8. mája 2003 som usporiadal prvú výstavu, ktorú navštívilo okolo 200 účastníkov z rôznych kútov sveta (keďže naša obec leží v turistickej oblasti). Táto výstava rozhodla o tom, čomu sa budem venovať snáď do konca života. Boli na nej vystavené staršie práce, ale aj práce maľované jedným okom... Keďže som pri stavbe domu utrpel úraz pravého oka a rok som videl svet len ľavým. Aj to ovplyvnilo moju tvorbu... Od r. 2003 usporadúvam na mojom pozemku výstavy každé leto pod názvom "Letná výstava obrazov". V r. 2005 som usporiadal výstavu na miestnom OÚ, v r. 2008 na OÚ v susednej obci a malú výstavu som usporiadal na letisku v Poprade. Veľmi ma teší, že moje diela sú po celom svete. Ak dovolíte tak vymenujem aspoň pár: Česko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Nemecko, ostrov Ibiza, Amerika... Od r. 2004 sa taktiež každoročne zúčastňujem súťažných výstav, ktoré usporadúva Mestské kult. stredisko v Poprade. Je to súťaž amatérskych maliarov. Bohužiaľ som sa doteraz neumiestnil aj keď, na moje potešenie, moje diela boli po prísnom výbere ohodnotené ako výstavné... Po cievnej príhode v apríli 2008 som bol nútený odložiť štetec. Práce, ktoré som mal doma, som po rozhovore so známou daroval geriatrickému oddeleniu v Poprade, keďže som sám prežil niekoľko dní na nemocničnom lôžku a viem pochopiť ľudí odkázaných na život v izolácii. Asi toľko o mne...

MOJE ŽELANIE DO BUDÚCNOSTI: "CHCEL BY SOM MALOVAŤ ZADARMO"