Robert Polansky

1959-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1959

Robert Polansky

V 70. a 80. rokoch 20. storočia, pod dohľadom profesora Akad. mal. Petra Bartoša, významného umelca, jedného z prvých zakladateľov konceptuálneho výtvarného umenia na Slovensku, vznikajú jeho prvé výtvarné diela. V tomto období sa schádzaval s bratislavskými výtvarníkmi a vo svojej tvorbe nadväzoval na konceptuálne umenie. Od roku 1992 samostatne podniká v oblasti grafického designu. Momentálne pracuje ako art director v kreatívnom a grafickom štúdiu. Vo svojej tvorbe sa opiera o vlastnú skúsenosť, pozorovanie a sústavným analyzovaním „Neprídeš na to nikdy?“ a „Prečo?“ sa dopracováva k vlastnej filozofii myslenia, z ktorej sa vynárajú jeho konceptuálne i expresívne diela. Žije a tvorí v Bratislave.

Výstavy:

- 2009, T-Gallery, Bratislava, Slovakia
- 2008, Gallery MAXart, Nitra, Slovakia
- 2008, Cafe Gallery, Bratislava, Slovakia
- 2008, Agora Gallery, New York, USA
- 2008, Porto Sant Elpidio, Italy
- 2008, Apollo Business Center, Bratislava, Slovakia
- 2008, Gallery Senec, Slovakia
- 2008, T-Gallery, Bratislava, Slovakia
- 2007, Apollo Business Center, Bratislava, Slovakia
- 2007, Apollo Business Center, Bratislava, Slovakia
- 2000, Mirbach Palace, Bratislava, Slovakia
- 1990, Diart & Conceptual Art, Bratislava, Slovakia