Ladislav Boťanský

1943-2003
Zobraziť signatúry

Ladislav Boťanský je slovenský maliar, grafik. Vo svojich dielach zobrazoval predovšetkým motív Slovenskej krajiny, Tatier, kytíc.