Ľudovít Dobozy

1920-1998
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 6.3.1920
Miesto narodenia: Michalovce

Ľudovít Dobozy sa narodil 6. marca 1920 v Michalovciach, zomrel 23. marca 1998 tamže. Študoval na Vysokej škole technickej a Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po zatvorení českých vysokých škôl v r. 1939 pokračoval v Bratislave, kde štúdium v r. 1943 ukončil. Ako stredoškolský profesor pôsobil na gymnáziu v Trenčíne a na učiteľskej akadémii v Michalovciach. Vyučoval aj v Spišskom Podhradí ako učiteľ Štátneho kurzu pre prípravu pracujúcich na vysoké školy technické. Kvôli náboženskému presvedčeniu bol prepustený z učiteľských služieb. Neskôr prednášal na Vysokej škole pedagogickej v Prešove. V r. 1960-1966 pracoval v Združenej výrobe v Michalovciach. Od r. 1966 do r. 1984 vyučoval na Gymnáziu Pavla Horova. Do mája 1997 pôsobil ako učiteľ v autoškole.
Výtvarný talent Ľudovíta Dobozyho sa prejavil už na gymnáziu. Pod vplyvom portrétistu profesora Maximiliána Schurmanna sa stáva zrelým umelcom. Jeho tvorbu možno rozčleniť do piatich skupín: portrétna, s figurálna, zátišia, krajinomaľba, svetská a sakrálna. Vytvoril komplex kompozícií a postáv na ikonostase v Chráme redemptoristov v Michalovciach. Jeho osobnosť charakterizovala viera, čestnosť, pracovitosť a neskrývaná láska k rodnému Zemplínu.