Ivan Dubish

1927-2002
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1927
Miesto narodenia: Ukrajina

Ivan Ivanovič Dubish sa narodil v r. 1927 v prekrásnej Zakarpatskej oblasti, ktorá bola v tomto čase súčasťou medzivojnovej ČSR. Na Zakarpatsku sa formoval jeho osobitý umelecký výraz, láska k prírode, stvárnená lyrickým farebným koloritom jednotlivých diel.
Po 2. svetovej vojne a bezprostredne po nej ukončil Užhorodské učilište úžitkového a dekoratívneho umenia, v ktorom ho viedli zakladatelia Zakarpatskej školy výtvarného umenia A. Erdély a J. Bokšaj. V r. 1950 vystavoval po prvýkrát v Užhorode. V obrazoch na tejto výstave rezonovali témy a motívy, ktoré ho obklopovali už v detských rokoch.
V r. 1958 ukončil Ivan Dubish Kyjevský štátny umelecký inštitút (teraz Akadémia umení v Kyjeve). Počas štúdia ho viedli také osobnosti ukrajinského umenia ako M. Chmeľko, V. Puzirko, K. Trochimenko a ďalší. Ako absolvent sa v r. 1958 zúčastnil na republikovej umeleckej výstave, kde sa s veľkým ohlasom stretol jeho obraz Mladý ovčiar.
S odstupom času sa Ivan Dubish stal ukrajinským umelcom, ktorého diela boli prezentované na výstavách v Kyjeve, Moskve, New Yorku, Chicagu, Paríži, Toulouse, Florencii, Ríme, Berlíne a inde. Jeho diela sú súčasťou zbierkových fondov ukrajinských i zahraničných galérií a súkromných zbierok. V dielach umelca sa odráža veľká emocionálna sila, ktorá je prevtelená do jasného expresívneho vyjadrenia a realistického výtvarného prejavu.
Umelecká tvorba Ivana Dubisha bola ocenená titulom zaslúžilý umelec Ukrajiny. Autor žile a tvoril v Kyjeve, prechodný pobyt mal v Prešove kde aj zomrel v r. 2002.
V tvorbe Ivana Dubisha vyniká osobitosť umeleckého stvárnenia, ktorá sa spája so životnou múdrosťu, ľdskosťu, láskou k rodnému kraju a jeho ľuďom. V jeho dielach pociťujeme zaostrenosť na umelecké stvárnenie súčasného sveta s trochou nostalgie za tým, čo tu bolo a nenávratne odchádza do zabudnutia. V majstrovsky namaľovaných krajinách z rôznych oblastí Ukrajiny sa umelec neobmedzuje iba na prvé dojmy, ale obdarený intuíciou vkladá do nich životom potvrdenú silu vlastného umenia.