Leopold Horovitz

1838-1917
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 11.1.1838
Miesto narodenia: Rozhanovce

Leopold Štefan Horovitz sa narodil 11. januára 1838 v Rozhanovciach, zomrel 16. novembra 1917 vo Viedni.

Maliar - portrétista. Napriek blízkym rodinným vzťahom ku Košiciam, vykonával svoju umeleckú činnosť mimo Košíc. Bol synom Hermana Horovitza, významného veľkoobchodníka s vínom. Základy kreslenia a maľovania sa učil v Košiciach u I. E. Rotha. Ako 15 ročný získal cenu na viedenskej akadémii, kde študoval v rokoch 1853-58. Vrátil sa do Košíc, kde pokračoval v štúdiu u V. Klimkovicsa. Od roku 1860 pôsobil v Paríži, kde sa zdokonalil v maľovaní portrétov. V roku 1870 sa vrátil do Košíc, kde sa oficiálne usadil, ale väčšinu svojho času strávil vo Varšave. Tu maľoval aj žánrové obrazy. Jeho obraz Posledné dni skazy Jeruzalemu dostal ocenenie na svetovej výstave vo Viedni v roku 1873. Napriek dosiahnutému úspechu oceneného obrazu vrátil sa k maľovaniu portrétov slávnych ľudí. Podobizeň cisára Františka Jozefa I. namaľoval trikrát, za čo dostal aj vyznamenanie III. stupňa železného kríža. V rokoch 1868-1888 pôsobí v Berlíne, v rokoch 1888-1893 v Drážďanoch, Mníchove, Budapešti a od roku 1893 vo Viedni. S Košicami udržiaval styky až do smrti matky v roku 1904. V roku 1902 naposledy vystavoval svoje obrazy v Košiciach.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 104).

Autorove diela


Pianista