Béla Spányi

1852-1914
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1852
Miesto narodenia: Budapešť

Béla Spányi sa narodil sa 1852 v Budapešti, zomrel 1914 tamže. Študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Po absolutóriu študijný pobyt v Szolnoku. 1887 sa usadil v Mníchove. Najprv pracoval s Baditz Ottom. Neskôr sa osamostatnil. Každé leto trávil v maliarskych kolóniách v Maďarsku a po návrate do Mníchova spracovával svoje náčrtky. Venoval sa takmer výlučne krajinomaľbe. Väčšinou maľoval krajiny s močariskami s vysokými stromami. Vychádzal z poňatia „intímnej krajiny“ maliarov barbizonského lesa, ktoré neskôr rozvinul do širšieho štýlu, kde rozvinul luministické a naturalistické elementy. Vystavoval v Műcsarnoku (1905). 1893 za dielo „Jesenný odraz svetla“ dostal zlatú štátnu medailu. Viacero jeho diel sa nachádza v majetku Maďarskej Národnej galérie. Z literatúry: Dr. Szabó Ákos András: Magyar Festők és grafikusok életrajzi lexikona, Nyíregyháza 2002, II. zv. str. 409.