Béla Czóbel

1883-1976
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 04.09.1883
Miesto narodenia: Budapešť

Béla Czóbel sa narodil 4. septembra 1883 v Budapešti, zomrel 29. januára 1976 tamže. V r. 1902-06, počas letných mesiacov, študoval u Bélu Iványi-Grűnwalda v Nagybánskej maliarskej kolónii (secesné vplyvy). V r. 1902-03 študoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (prof. Herterich a Dieze), neskôr v Paríži na Akadémii Julian - tu sa zoznamuje s A. Dunoyerom de Segonzacom, s ktorým bol celoživotným priateľom. V r. 1905 vystavuje s fauvistami na Jesennom salóne. Od r. 1906 je u neho badať vplyv škvrnovitého štýlu Ripl-Rónaia. V r. 1908 vstupuje do skupiny MIÉNK, v tom istom roku zakladá legendárnu OSMU (na prvej výstave sa však nezúčastnil, katalóg omylom spomína jeho meno). V r. 1914-16 žil v Holandsku, zúčastňoval sa výstav v Amsterdame, plocho kontúrované figurálne práce s expresívnymi deformáciami. V r. 1919-25 absolvoval pobyt v Berlíne; v Cassirerovej galérii vystavuje diela štýlovo analogické so súdobým nemeckým expresionizmom, ale so zvláštnym ponurým koloritom s dominantnými zelenými a hnedými farbami (mestské panorámy, interiéry izieb, deformované figúry). Po prvej svetovej vojne sa presťahoval do Bergen v Holandsku a pripojil sa ku kubisticky orientovanej skupine vedenej Le Fauconnierom. Od r. 1919 tvoril v Berlíne a od r. 1925 v Paríži, kde ostáva s prestávkami ďalších pätnásť rokov (vplyv Rouaulta a Soutina). Pred r. 1945 maľ uje doma, v Budapešti a Hatványi, po vojne počas zím pracuje v Paríži, počas leta v Szentendre. V súčasnosti je Czóbel považovaný za jedného z najvýznamnejších umelcov École de Paris. Reprezentatívna zbierka jeho prác sa nachádza v múzeu Bélu Czobela v Szentendre. V r. 1965 bola jeho súborná výstava v parížskej galérii ZAK. Literatúra: Kállai, E.: Béla Czóbel. Budapest 1934; Genthon, I.: Béla Czóbel. Budapest 1961; Kieszelbach, T. : Modern Hungarian Painting 1892-1919, Budapest 2003.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL B. CZÓBELA NA SVETOVÝCH AUKCIÁCH:
186 300 EUR - Ulica v Paríži. 1905. Olej na plátne. 73 x 100, 5 cm. Budapešť 2006
83 160 EUR- Zátišie s ovocím. 1929. Olej na plátne. 73 x 90 cm. Budapešť 2006
75 240 EUR - Interiér. 1910. Olej na plátne. 79 x 50 cm. Budapešť 2006

Autorove diela


Zátišie s kvetmi a ovocím

Kytica