Oszkár Nagy

1893-1965
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1893
Miesto narodenia: Magyarpécs

Oszkár Nagy sa narodil v Magyarpécske v roku 1893 a zomrel v Nagy Bányi (Baia Mare, Rumunsko) v roku 1965. Umeleckú kolóniu v Nagy Bányi navštívil prvýkrát v roku 1912 a už vtedy jeho talent upútal pozornosť Istvána Rétiho. V rokoch 1913–1915 navštevoval akadémiu v Budapešti, kde ho ako mimoriadne nadaného prijal do svojho ateliéru Károly Ferenczy. Ešte počas štúdií, ktoré pre vojnové udalosti nemohol ukončiť, získal prestížne štipendium Spolku priateľov umenia. Po skončení Prvej svetovej vojny krátky čas pôsobil v szolnockej umeleckej kolónii pod vedením Adolfa Fényesa a v roku 1920 strávil niekoľko mesiacov v Kecskeméte v spoločnosti Bélu Iványi-Grünwalda. Potom sa vrátil do Nagy Bánye, ktorá zohrala dôležitú úlohu v jeho osobnom, no predovšetkým umeleckom živote. Od roku 1924 dva roky pobudol v Ríme, čo však nemalo na jeho tvorbu väčší vplyv a po návrate z Talianska pracoval vo Felsőbányi, kde sa zoznámil s Aurélom Pappom, Vilmosom Aba-Novákom i Patkó Károlyom. Jeho maliarsky štýl vo veľkej miere ovplyvnili pobyty v Nagybányi. Využíva veľké farebné škvrny, ktoré sa oslobodzujú od formy, čim sa Nagy dostal až na hranicu nefiguratívneho prejavu, túto hranicu však nikdy neprekročil. Po druhej svetovej vojne sa z jeho tvorby vytrácajú výrazné kontrasty a zosvetluje sa aj jeho paleta. Z literatúry: SZABÓ, Á. A.: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona L-Zs. NBA Kiadó 2002. BEKE, L. a kol.: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Corvina 2002

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL O. NAGYA NA AUKCIÁCH:
8 666 EUR - Večer v Nagybányi. Olej na plátne. 66 x 83,5 cm. Budapešť 2004
6 195 EUR - Cesta v dedine. Olej na plátne. 45 x 65 cm. Budapešť 2002
3 848 EUR- Most cez rieku Zavar. Olej na plátne, 70 x 76 cm. Budapešť 2003

Autorove diela


Dedina

Ulica

Dedina

Zátišie s knihou

Zátišie s džbánom

Dedina

Zátišie

Dedinka

Odpočinok v parku

Dedina

V dedine

Dedina