Andres Leonard Zorn

1860-1920
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 18.2.1860
Miesto narodenia: Mora ( Švedsko )

Anders Leonard Zorn sa narodil sa 18. februára 1860 v Mora vo Švédsku a tam aj zomrel 22. augusta 1920.Patrí k najvýznamnejším predstaviteľom severského maliarstva druhej polovice 19. storočia. V rodnom Švédsku študoval techniku akvarelu pod vedením Egrona Lundgrena. Neskôr absolvoval študijnú cestu po Anglicku, Španielsku a Severnej Afrike. Usadil sa v Paríži, kde začal maľovať olejom a po prvých pokusoch v duchu Lepageaových malieb si osvojil impresionistický spôsob maľby. Po návrate do Švédska, do rodnej Mori maľoval predovšetkým krajinky a žánrové scény. Hojne využíval farebné škvrny a plochy pôsobiace neraz až samoúčelne. Veľkú časť jeho diela tvoria ženské akty, ktoré ho vďaka rukopisu spájajú s impresionizmom. Z literatúry: SEDLÁŘ, J.: Realistické maliarstvo 19. storočia. Pallas 1979