Rudolf Rabatin

1954-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1954
Miesto narodenia: Krompachy

Rudolf Rabatin sa narodil v roku 1954 v Krompachoch.

Výtvarnej tvorbe sa venuje od začiatku 70-tych rokov. V rokoch 1974-1978 študoval na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove, kedy na Katedre výtvarnej výchovy vyučovali prof. Š. Hapák a doc. I. Šafranko. V rokoch 1986-1989 organizoval výstavy a tvorivé sympóziá výtvarných pedagógov v Popradskom okrese. V rokoch 1989-1996 pôsobil vo funkcii riaditeľa Tatranskej galérie v Poprade. Vtedy ako iniciátor odvážneho projektu starej Elektrárne v Poprade (1992), manažér domácich a medzinárodných umeleckých aktivít a spoluzakladateľ Domu fotografie v Poprade (1993), sa podieľal na edičnej a vydavateľskej činnosti Tatranskej galérie. Od roku 1991 sa každoročne zúčastňuje na maliarskych plenéroch v Poľsku. V rokoch 1997-1999 bol v slobodnom povolaní ako výtvarník. Od roku 1999 sa stal pedagógom Základnej umeleckej školy v Poprade. V roku 2003 iniciuje vznik Občianskeho združenia Výchova umením. Od roku 2009 externe vyučuje v odbore propagačná grafika na strednej škole v Poprade. Jeho diela sú v inštitúciách a súkromných zbierkach na Slovensku, v Poľsku a vo Francúzsku.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 198).

Výstavy

1976- AKADEMICKÁ BRATISLAVA, najvyššie ocenenie na celoslovenskej výstave vysokoškolských študentov
1981- KRESBA A MAĽBA, prvá samostatná výstava v MKS v Tatranskej Lomnici
1984- OBRAZY, samostatná výstava v Poprade
1986–1989, Výtvarná tvorba pedagógov pravidelné výstavy pedagógov v Tatranskej galérii
1988- VÝBER Z TVORBY, profilová autorská výstava v MKS vo Svite
1991–1998 výstavy plenérovej tvorby v Galérii WDK v Krosne (Poľsko)
1996- III. Výtvarný salón v Košiciach, účasť s obrazmi ZNAMENIE a ZRKADLENIE
1998- TATRY TROCHU INAK, spoločná výstava s fotografom Jozefom Česlom v Krosne a v Lesku (Poľsko)
1999- KRAJINY, samostatná výstava akvarelov a olejomalieb v Poprade - Sobotské námestie
2000- MAĽBA, samostatná výstava akvarelov a olejomalieb v Sanoku (Poľsko)
- STRETNUTIE, kolektívna výstava autorov: DUNAJOVÁ, TOMKO, RABATIN vo výstavnej sieni BARÓNKA v Kežmarku
2002- JAR - LÁSKA - ŽIVOT, Autorská výstava v Spišskej Sobote
2002- PUSZCZA, sympoziálna výstava vo Varšave
2003- O TATRÁCH, O DUŠI, Profilová výstava z maliarskej a grafickej tvorby vo Vile Flóra vo Vysokých Tatrách
2004- RELÁCIE a KONTEXTY, Výber z maliarskej tvorby autora v umenovednom oddelení knižnice v Poprade – Spišská Sobota
2005- IN - OUT, Profilová výstava maliarskej tvorby v Galérii VEBA v Košiciach
- IMPRESJE NOWOTARSKIE, Výstava z medzinárodného plenéru v Galérii "JATKI" Nowy Targ (Poľsko)
2006- SPIŠSKO-SOBOTSKÉ REFLEXIE, Výstava umelcov regiónu pri príležitosti 750. výročia Spišskej Soboty
2007- RKL FUSION, Spoločná výstava výtvarníkov:Rabatin, Kručay, Leštach v Spišskej Sobote
2007- KAMIENIEC - POLANY, Záverečné výstavy medzinárodného tvorivého pobytu výtvarných umelcov v Poľsku.
- V.I.P GALLERY Autorská výstava v Košiciach
- DUKLA MIASTO MAGICZNE - výstava medzinárodného maliarskeho plenéru (Múzeum v Dukle, Poľsko)

Charakteristika tvorby

Od začiatku tvorby sa inšpiruje prírodou. Skúma ju a ponúka v jedinečnom artefakte. Vychádza z reality, maliarsky ju štylizuje, abstrahuje a intuitívne premieňa na umelecký model svojho vnútorného sveta (Tornádo, Znamenie, Oltár, Zrkadlenie). Na prelome rokov 2001- 2002 začal v tvorbe využívať viac inšpirácie zo života človeka. Vo svojich obrazoch používa viac sebareflexie (Autoportrét, Inšpirácia, Vnútorný hlas), abstrakcie (Horúca téma, Spojenie, Symbióza, Osudy), inšpiruje sa hudbou a poéziou (Nokturno, Balada). V posledných rokoch (2006 - 2007) gesticky tvorí charakterové portréty vyjadrujúce povahu, postoje a vzťahy medzi ľuďmi (Pokrytectvo, Egoista, Útok, Vnútorný hlas).

Autorove diela


Ždiar

Popradské pleso