Martina Klesniaková

1973-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 16.10.1973

Martina Klesniaková je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk a výtvarná výchova. Od roku 1998 ako učiteľka angličtiny na ZŠ. V roku 1999 absolvovala mesačný štúdijný pobyt v Londýne. V roku 1999 je absolventkou kurzu kreslenia metódou Betty Edwards. V rokoch 1999-2000 absolvovala všetkých 11 stupňov kurzov kineziológie metódy ONE BRAIN vedených lektormi Mgr. Máriou a Pavlom Korčekovými.
V roku 2000 samostatne vystavovala obrazy v Galérii A. Warhola v Medzilaborciach. V roku 2001 - absolventka kurzov pre facilitátorov vedených americkou lektorkou Carol Ann Hontzovou. Od roku 2001dodnes pracuje ako kineziologická poradkyňa a organizuje vzdelávacie kurzy. V rokoch 2003-2005 pôsobila ako učiteľka slovenčiny, angličtiny a výtvarnej výchovy na ZŠ v Bratislave. V rokoch 2005-2007 pôsobila ako učiteľka slovenčiny, angličtiny a estetiky na Súkromnom SOU GASMO v Bratislave.
V súčasnosti sa venuje kineziologickej praxi metódou One Brain a organizácii kurzov kreslenia metódou Betty Edwards.