Pravoslav Kotík

1889-1970
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1.5.1889
Miesto narodenia: Slabce v Česku

Český maliar Pravoslav Kotík sa narodil 1. 5. 1889 v Slabcích u Rakovníka. Zomrel v roku 1970. V rokoch 1911-12 študoval na Umelecko priemyselnej škole v Prahe u prof. Schikanedera. Pôsobil ako profesor kreslenia v Turnove, Mladej Boleslavi a Prahe. 1909 premiérovo vystavoval Topičovom salóne s Nezávislými pod pseudonymom "Kraus". Od 1918 sa stal členom spolku "Mánes", od 1919 člen Umeleckej besedy v Prahe a Skupiny sociálnych umelcov HO-HO-KO-KO. 1924 a 1937 študijné pobyty v Paríži, od 1932 pravidelne v Juhoslávii, ďalšie študijné cesty do Belgicka, Anglicka a Holandska. Od 1932 natrvalo v Prahe. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Národní galerie v Prahe ako aj vo fondoch fakticky všetkých českých galérií umenia. Patril k čelným predstaviteľom tzv. sociálneho umenia. V počiatkoch tvorby štýlovo inklinoval k neoklasicizmu, v 20. rokoch pod vplyvom kubizmu. V rokoch vojny osobitý civilizmus. Neskôr jeho tvorba dospela až do polohy expresívnej abstrakcie. Z Lit: Kovárna, F.: Pravoslav Kotík. Praha 1937; Pánková, M.: Pravoslav Kotík. Praha 1991; Vachtová, L.: Pravoslav Kotík. Praha 1961.