Ctibor Belan

1920-1991
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 29.9.1920
Miesto narodenia: Močiar

Akademický maliar a manžel Márie Medveckej Ctibor Belan sa narodil 29. september 1920 v Močiari, zomrel 24. júna 1991 v Bratislave. Okrem kreditu výborného maliara bol považovaný za špičkového znalca umenia. Po maturite študoval maľbu a lept v Bratislave, Viedni a Prahe. Spočiatku sa vo svojej tvorbe venoval sociálnej tématike, neskôr prostrediu súčasného života. Okrem maľby sa venoval i výtvarnej technike leptaného skla. Vyhotovil leptané okná pre hotel Devín v Bratislave, leptanú stenu pavilónu Československého veľvyslanectva vo Venjane Fan-jangu v Číne (1961). Vystavoval svoje diela v Indii, Moskve, Budapešti, vo Varšave a Číne. Bol riaditeľom Oravskej galérie v Dolnom Kubíne a v Medvedzí zriadil manželke Márii Medveckej, v priestoroch zemianskej kúrie, Galériu Márie Medveckej. Je nositeľom viacerých vyznamenaní. Bol jedným z realizátorov myšlienky vytvoriť na Slanickom ostrove a v objekte kostola galériu ľudového umenia a lapidárium kamennej plastiky.

Autorove diela


Tatry