Stanislav Bohumil Urban

1903-1997
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 20.12.1903
Miesto narodenia: Kostelec nad Labem

Bohumil Stanislav Urban sa narodil 20. decembra v roku 1903 v Kostelci nad Labem a zomrel v roku 1997. Bol maliarom a spisovateľom pôsobiacim v Prahe. V rokoch 1021 až 1926 bol žiakom Akadémie výtvarného umenia u profesora Obrovského, Krattnera a Thieleho. Študoval vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Talianku, či Juhoslávii. Vo svojej tvorbe vychádzal predovšetkým z realizmu, prešiel na kubizmus, potom sa vrátil späť k novému realizmu. Jeho palete vládnu skôr tmavé farby.