Jana Melišová

1942 - 1993
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 7.1.1942
Miesto narodenia: Bratislava

Jana Ľudmila Melišková–Kay
akad. maliarka, členka Zväzu slovenských výtvarných umelcov, Slovenskej výtvarnej únie a Art Clubu 60+8. Narodila sa 7. 1. 1942 v Bratislave. Detstvo prežila s rodičmi v Prievidzi. Výtvarné štúdiá: 1956 - 60 Škola umeleckého priemyslu, ŠUP (dnes ŠUV - Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru) Bratislava, odd. grafiky, prof. P. Bley. 1961 - 66 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, VŠVU, prof. L. Čemický, prof. J. Mudroch a odd. krajinárskeho a figurálneho maliarstva, prof. Ján Želibský. 1964 - 65 Akadémia výtvarných umení Praha, prof. K. Souček
Tvorba: Komorná maľba, ilustrácia, monumentálne realizácie. Dielo figurálne, krajinárske i zátišia. Maliarsky verizmus i poetický symbolizmus. Básnické a literárne inšpirácie. Snová poetika. Detské motívy i motívy filozoficko-meditatívne. Lyrické reflexie i znepokojujúce existenciálne motívy z nášho života, sveta i subjektívneho osudu. V rokoch 1969 - 70, 1972, a 1977 žila v USA, Los Angeles. Tu manželstvo s Jánom Kadlčekom Kay pôvodom z Moravy, z ktorého sa narodil syn Peter Kay (1971 Zvolen). Po ťažkej onkologickej chorobe zomrela ako 51-ročná, 6. 2. 1993 v Bratislave. Pochovaná je na cintoríne v Slávičom údolí.