Peter Horvát

Zobraziť signatúry

Peter Horvát

Ing. Peter Horvát - výtvarník. Momentálne žije a pracuje v Michalovciach. Výtvarnej tvorbe s účaťou na výstavách sa venuje od r. 1993 Samouk, bez umeleckého vzdelania.

O tvorbe

V súčastnosti tvorí ezoterické obrazy s meditatívno-relaxačnou tématikou. Dá sa povedať, že sú prejavom prežitých emócií a zážitkov. Tvorba je výbornou formou odreagovania sa a oddychu. V poslednej dobe sa taktiež venuje emotívnej relaxačnej fotografii. Tvorba je o svetle, o svetle v nás, ktoré existuje nezávisle od toho, či si ho uvedomujeme, či v neho veríme , alebo nie. Ak ho chceme nájsť, stačí ho len chcieť hľadať a byť v tomto snažení vytrvalí. Je dobré, ak ho človek spozná bez toho, aby prešiel nejakým trápením. Vtedy je to dar, aký si treba vážiť a využiť ho v prospech iných.

Motto

"Len ak človek prežije tmu, dokáže oceniť svetlo".

Autorské výstavy

Brezno, Banská Bystrica, Michalovce