Alexandra Geschwandtnerova

1971-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1971
Miesto narodenia: Topoľčany

Štúdium

Alexandra Geschwandtnerova študovala na PF UMB v Banskej Bystrici u R. Bruna, S. Balka, akad. mal. S. Troppa. Neskôr absolvovala rigorózne štúdium na UK v Bratislave - výtvarná výchova u prof. Šupšákovej. Absolvovala niekoľko výstav u nás i v zahraničí. Tvorí zatiaľ malé ilustrácie začínajúcim autorom, doposiaľ nevydané knižne. Zdroj foto: umeleckediela.sk