Pavel Šimon

1920 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 16.6.1920
Miesto narodenia: Praha

Pavel Šimon – čeký maliar a grafik sa narodil 16.6.1920 v Prahe. Jeho štúdium na akadémií výtvarných umení v Prahe bolo prerušené vojnou a následne ho dokončil v rokoch 1945-1946 u prof.Pukla. Už počas vojny sa angažoval ako grafik a novinový ilustrátor .Angažoval sa na plagátových grafikách v súťaži pre graf.list mesta Praha,kampaň boja proti tuberkulóze... Mal mnoho úspešných výstav.Známe sú jeho oleje „ Komedianti“," Muzikanti", ilustračné drevoryty k dielu „ Máchov Máj“ a iné.