Jarmila Grandetti

1978 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 13.10.1978
Miesto narodenia: Košice-Šaca

Jarmila Grandetti sa narodila 13.10.1978 v Košiciach.
Navštevovala Ľudovú školu umenia v Moldave nad Bodvou 1986-1993, Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach v rokoch 1994-1998, odbor Konzervátorstvo a reštaurátorstvo, Technickú univerzitu v Košiciach, Fakulta umení 1999-2005, odbor Výtvarné umenie špecializácia
Maľba.