Anton Djuračka

1904-1971
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 22.02.1904
Miesto narodenia: Žilina

Anton Djuračka sa narodil 22. februára 1904 v Žiline. Po ukončení štúdií na reálnom gymnáziu a na Obchodnej akadémii v Bratislave, zložil prijímacie skúšky na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V r. 1923–1930 tam študoval maliarstvo a grafiku u profesorov J. Loukotu, J. Obrovského a M. Švabinského. Už počas štúdia začal vystavovať so Spolkom slovenských umelcov (1926).
Po ukončení štúdií sa usadil v Bratislave. Venoval sa úžitkovej a komornej tvorbe – kresleniu, maľovaniu a grafike. Bol členom Združenia slovenských umelcov (1931), Spolku slovenských výtvarných umelcov (1939 – 1945), Spolku Bohúň (1946) a ZSVU. Pedagogicky pôsobil na Učňovskej škole v Bratislave (1938) a na gymnáziu v Skalici (1939). V r. 1940–1943 bol návrhárom a litografom vo firme Tekla v Skalici. S členmi oddielu výtvarníkov bol na Kryme a v Taliansku (1943 – 1944). Po oslobodení žil a tvoril v Bratislave. Zomrel 3. novembra 1971. Jeho predčasne uzavreté dielo nezaznamenalo zásadné vývinové premeny, vyvíjalo sa v pokojnom cizelovaní realistického názoru v kresbe, maľbe, grafike a dokonalosti grafických techník.

Autorove diela


Zimný les

Michalská brána