Viktor Stretti

1878-1957
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 7.4.1878

Český grafik a maliar Viktor Stretti pochádzal z pražskej rodiny grafikov, ktorých predkovia k nám prišli z Talianska koncom 18. storočia. Rodinná tradícia ho ovplyvnila, a tak sa stal žiakom pražskej Umeleckopriemyselnej školy a Akadémie výtvarných umení ( u Františka Ženíška ), odkiaľ odišiel v roku 1898 do Mníchova, kde sa u Petra Halma vyučil grafickým technikám. Patril k prvým členom Združenia českých umelcov grafikov Hollar ( od r.1917 ). Preslávil sa predovšetkým grafickou prácou, zvlášť pražskými pohľady ( napríklad Hradčany z Palackého nábreží, 1898 ), bol priekopníkom krajinárskych leptov ( 1898 ). V rokoch 1901-02 prebýval v Normandii a v Paríži, kde si ďalej prehĺbil znalosti grafických techník. Na konci prvého desaťročia 20. storočia bol ovplyvnený tvorbou amerického grafika Josepha Pennella.
Stretti zostal zakladateľskou osobnosťou našej modernej grafiky a vedľa " vedút " sú cenné aj jeho grafické portréty osobností českej kultúry.

Autorove diela


Praha