Alica Vojčíková

1948 -
Zobraziť signatúry

Alica Vojčíková-Gabzdilová sa narodila v roku 1948. Od absolutória na vysokej škole sa venovala viacerým výtvarným disciplínam – maľbe, textilnej tvorbe, grafike, kresbe, kolážam, skleneným maľovaným objektom. V každom z nich našla a uplatnila špecifické výrazové možnosti, ktoré charakterizujú jednotlivé etapy jej tvorby, a ktoré potvrdzovali v priebehu vyše troch desaťročí jej miesto v kontexte súčasného výtvarného diania v prešovskom regióne. Alica Vojčíková-Gabzdilová pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Venuje sa maľbe, kresbe, maľbe na sklo a ilustrácii. Autorkin výrazný zmysel pre myšlienkovú a formálnu rovnováhu dosahovanú sugestívnym spájaním kontrastov (abstraktného a konkrétneho, vecného a poetického, minulého a súčasného, osobného a všeľudského) nachádzame nielen v prácach daného obdobia, kedy sa tieto stali najplnším výrazom jej novej senzibility a tvorivej potencie, ale ako základná kvalita jej umeleckých snažení je prítomná i v prácach neskorších. V poslednom čase autorka zaznamenala niekoľko úspechov, naposledy získala jednu z hlavných cien na medzinárodnom salóne v poľskom Nowom Szaczi.