Ladislav Škovran

1956 -
Zobraziť signatúry

Ladislav Škovran, absolvent reštaurátorského štúdia na košickej SUPŠ sa zas zaoberá
svetom rastlín. Jeho maľby a pastely na prvý pohľad pôsobia abstraktne, potom však zistíte, že sú husto posiate rozličnými kvetmi. V rokoch 1978 až 1982 navštevoval Strednú školu umeleckých remesiel v Košiciach, odbor aranžérstvo a výstavníctvo. Pôsobil ako reštaurátor vo Východoslovenskej galérii. Medzi
jeho najvýraznejšie práce parila reštaurácia obrazu Antona Jauscha. Od roku 1997 pracuje vo vlastnom ateliéri. Venuje sa komornej a monumentálnej tvorbe. Pre jeho obrazy je typický stret atmosféry starého a nového sveta, prelínanie chvíľ zastavenia sa v súčasnosti s kombináciou symboliky starého sveta.