Rastislav Kotal

1968 -
Zobraziť signatúry

Narodil sa v roku 1968. PdF UPJŠ Prešov absolvoval na katedre výtvarnej výchovy (akad. mal.J. Hegyessi, akad. mal. Šafranko). Venuje sa komornej maľbe, kresbe (figúra, portrét, zátišie), reštaurovaniu obrazov. Zúčastnil sa viacerých spoločných výstav. V súčasnosti pôsobí v slobodnom povolaní.