Denis Brnoliak

1977-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 21.11.1977
Miesto narodenia: Ružomberok

Denis Brnoliak sa narodil 21. novembra 1977. Výtvarné sklony sa u neho prejavovali už na základnej škole, ktoré sa ešte prehlbovali na základnej umeleckej škole – výtvarnej. Po skončení základnej školy začal študovať na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor výstavníctvo. Tu sa začal viac zaujímať o maľbu, ktorej sa venuje až dodnes.
V oblasti tvorby momentálne využíva rôzne výtvarné techniky a to hlavne olejomaľbu a techniku airbrush (americká retuš). Najnovšie realizoval niekoľko veľkých nástenných iluzívnych malieb-architektúry s prvkami plastiky (napr. Hotel Družba-Jasná a v súkromných objektoch), a taktiež vytvorením rôznych štukových a priestorových architektonických prvkov v exteriéroch a interiéroch. Niekoľko rokov pracoval pre Štátne reštaurátorské ateliéry v Levoči. V súčasnosti sa s kolegami zúčastňuje na reštaurovaní viacerých objektov.

Výstavy

Zapája sa do viacerých výstav, spolu s inými výtvarníkmi, kde prezentujeme svoje práce, ako napr. Jarný salón v Liptovskom Mikuláši, Výstavy techniky airbrush v Prahe a pod. Samostatných výstav absolvoval len málo.