Ján Němeček

1892 – 1958
Zobraziť signatúry

Do Prešova prišiel po prvej svetovej vojne a tu sa aj usadil. Venoval sa akvarelu, kresbe ceruzkou, olejomaľbe i grafike. V roku 1932 vyšiel album jeho grafík - leptov Drevené kostoly v Šariši. V rokoch 1946-48 ilustroval časopis Úsvit v Prešove. Námety pre svoju prácu vyhľadával v šarišskej oblasti. Vyberal si také, ktoré majú vzťah k histórii kraja. Od roku 1932 bol členom Umeleckej besedy slovenskej. Do kultúrneho života v meste intenzívnejšie zasiahol až po roku 1945. Bol typom ilustrátora, emotívne tendenčného rozprávača. Bol jediným grafikom v tomto období v Prešove.

Autorove diela


Teriakovce

Krajina pod hradom

Krajina pod hradom

Krajina pod hradom

Jeleň v ruji

Kytica