Joan Miró

1893-1983
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 20.2.1893
Miesto narodenia: Barcelona

Joan Miró Ferra sa narodil v roku 20.2.1893 v Barcelone, zomrel 25.12.1983 v Palme de Mallorca. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam medzivojnovej svetovej výtvarnej moderny. Jeho rané dielo ovplyvnil van Goghov expresionizmus, fauvizmus a kubizmus. Neskorší blízky styk s básnikmi dadaistického a surrealistického hnutia uvoľnil maliarovu imagináciu: smeroval od magického realizmu až k nájdeniu vlastnej charakteristickej znakovej reči napoly organických a napoly abstraktných tvarov (1924-1929). Od tohoto obdobia sa rozvíja jeho zrelé dielo, uplatňujúce zmysel pre humor a fantáziu a stále jednoduchšiu symbolickú dikciu. V modernom umení patrí Miróovi sprostredkujúce postavenie medzi Picassom a Dalím. A. Breton ho považoval za najväčšieho surrealistického maliara. Pritom však takáto charakteristika nie je celkom presná a vyčerpávajúca: Miró hľadal aj elementárnejšie výtvarné významy a predpovedal neskorší vývin abstraktného umenia.Z literatúry: Padrta, J. (Praha, 1967), Dupin, J. (Paríž 1961

Autorove diela


Abstrakcia

Esculptov II.

Kompozícia bez názvu

Melódie kreácie VIII

Zelený mesiac

Spevák