Lengyel Reinfuss

1873-1942
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1873
Miesto narodenia: Barka

Eduard Reinfuss Lengyel sa narodil 1873 Barka, zomrel v roku 1942 v Budapešti. Maliarstvo študoval v Budapešti/Balló E. ,Székely B./,pokračoval v Mníchove /Hollósi S./ a v Paríži.