Fedor Vico

1944
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 9.11.1944
Miesto narodenia: Šapinec

Fedor Vico sa narodil 9. novembra 1944 v obci Šapinec (dnes je súčasťou obce Okrúhle). S karikatúrou začal ako študent Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave. Už v začiatkoch svojej tvorby publikoval v obľúbenom satirickom časopise Roháč, pre ktorý vytvoril nezabudnuteľnú kreslenú postavičku Jánošíka vychádzajúcu niekoľko rokov pod názvom Dereš Fedora Vica. V roku 1969 ešte stihol vyjsť Dereš knižne, ale počas normalizácie komunistická strana Vicovu zbierku kreslených vtipov stiahla z obehu, zošrotovala a on dostal zákaz publikovania. Až o päť rokov neskôr sa k publikovaniu vrátil v týždenníku Nove žitja, kde kreslil rusínsky seriál Iľko Sova z Bajusova. Neskôr bol úspešnému karikaturistovi umožnený návrat do Roháča. Svojej obľúbenej témy kreslených zbojníkov sa Fedor Vico nevzdal, pod pôvodným názvom však začali vychádzať až po roku 1990. Po zániku Roháča jeho kreslené diela sršiace satirou uverejňovali periodiká Aréna, Mosty a Bumerang. Pokračoval i v publikovaní zmieneného rusínskeho seriálu v rusínskych Narodnych novinkach. Vicove karikatúry sa tešili obľube v mnohých domácich aj zahraničných periodikách, spolupracoval napríklad aj s českými Lidovými novinami. Za svoje publikovanie bol ocenený cenou Slovenského literárneho fondu, Cenou mesta Prešov i výročnou cenou Českej únie karikaturistov.

Autorove diela


Portrét