Anna Hausová

1956 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 24.10.1956
Miesto narodenia: Presov

Akademická maliarka Anna Hausová sa narodila sa 24.10.1956 v Prešove. Absolvovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Košiciach (odbor grafika) a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (odbor textil). Okrem vlastnej tvorby je náplňou jej života pedagogická činnosť. V rokoch 1983-1984 pôsobila na košickej SŠUP, od roku 1987 na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, o 10 rokov neskôr na Katedre výtvarnej výchovy Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti je odbornou asistentkou na Katedre výtvarnej výchovy a umenia FHPV PU, kde vyučuje študentov v predmetoch maľba, práce s textilným materiálom a večerná kresba. Pestrá je paleta jej výstavníckej činnosti. Od roku 1986 sa prezentovala na Slovensku a v zahraničí (Nemecko, Holandsko) 11 samostatnými výstavami a jej diela mohli vidieť návštevníci na 40 kolektívnych a spolkových výstavách doma i v zahraničí (Poľsko, Taliansko, Belgicko, Česko, Francúzsko, Luxembursko).

Štúdium

Vyštudovala SPUŠ odbor grafika v Košiciach. Vrokoch 1972-1986 vyštudovala VŠVU v Bratislave /doc.E.Lehotská /.Pôsobí do roku 1997 na katedre výtvarnej výchovy PdF UPJŠ v Prešove a následne na katedre Vv a umenia na FF Prešovskej univerzity.

Oblasť tvorby

Venuje sa monumentálno-dekoratívnej tvorbe,kresbe,maľbe.grafike,ilustráciam kníh a textilnej tvorbe – tkaným tapisériam.

Výstavy

Zúčastnila sa okrem množstva tuzemských výstav na výstave vo Francúzsku /1985/, Belgicku / 1993/, Poľsku / 1996/, Taliansku / 1997/, Česku / 1997/ a Luxembursku / 1998/.

S jej tvorbou je možné sa stretnúť v galériach v Prešove i v Košiciach. Je členkou umeleckého zoskupenia pri galérií Per Spectrum