Ladislav Rácz

1943 - 2011
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 24.6.1943
Miesto narodenia: Dunajská Streda

Laci Rácz sa narodil v roku 1943 a zomrel pred desiatimi rokmi, v roku 2011. Bol vznikajúci odborník, metodik a maliar. V rokoch 1967 – 1971 študoval diaľkovo grafiku v Bratislave. Od roku 1967 pracoval ako odborný pracovník v osvetovom stredisku v Dunajskej Strede (celých 40 rokov). Priatelia a kolegovia si naňho spomínajú ako na ochotného, spoľahlivého, obetavého a pokojného pracovníka. Počas svojej pôsobnosti v Osvete mu často záležalo na vyhľadávaní talentov. Bol spoluzakladateľ om projektu Žitnoostrovské pastelky, spoluorganizoval tiež rôzne výstavy a vernisáže, katalógy, výtvarné tábory s významnými osobnosťami výtvarného umenia, ako aj okresné či medzinárodné súťaže.
Ladislav Rácz bol aj talentovaným a uznávaným maliarom, grafikom. Bol členom Slovenskej výtvarnej únie a Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov na Slovensku.