Alex Adolf Jelinek

1890-1957
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 25. 4. 1890
Miesto narodenia: Strmilov

Alex Adolf Jelínek, vlastním jménem Adolf Jelínek byl český malíř, grafik, ilustrátor a spisovatel.

Štúdium

Narodil sa v juhočeskej obci Strmilov v početnej rodine mešťana a obchodníka Jana Jelínka. V rokoch 1902–1904 študoval na reálke v Telči a v ďalšom štúdiu pokračoval v rokoch 1903–1907 na keramickej škole v Bechyni. Po ukončení školy krátko pracoval v keramických dielňach závodu Graniton, kde navrhoval a zdobil stolné súbory. V roku 1908 odišiel do Prahy, kde navštevoval umeleckopriemyselnú školu a roku 1911 úspešne zmaturoval. Štúdium zavŕšil piatimi semestrami v špeciálke prof. K. V. Maška. Po absolutóriu odišiel do Mníchova, kde sa zdokonaľoval na Akadémii v ateliéru prof. A. Janka. Na začiatku svetovej vojny sa vrátil do Prahy a 4 roky študoval na pražskej maliarskej Akadémii, kde sa školil v grafickej špeciálke prof. M. Švabinského.

Oblasť tvorby

Od roku 1919 tvoril pod pseudonymom „Alex“ a používal občianske meno A.J.Alex. Žil v Prahe. Presadil sa ako zdatný figuralista, portrétista a precízny grafik. Bol členom Spolku výtvarných umelcov Mánes a Jednoty výtvarných umelcov. V roku 1923 získal štipendium Zeyerova fondu pri ČAVU a o rok neskôr sa zúčastnil výstavy českých grafikov v Paříži.
Bol vlastníkom patentovaného vynálezu – tzv. „výtlačného štětce“ – fungujúceho na princípu inkoustového pera, ktorým sa farba na plátne vytláčala, čím maľba získavala reliéfne štruktúry a typické hĺbky.
Vo svojich dielach stvárňoval romantické námety, maľoval figúri, záľubu našiel aj v štúdiách koní a nevyhýbal sa ani technickým stavbám a architektúre. Jeho diela sú zastúpené v Národnej galérií v Prahe. Rád chodil na český vidiek, kde čerpal námety pre svoje diela a niekoľkokrát navštívil aj Taliansko a Nemecko.