Dušan Grečner

1944-2015
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 21.8. 1944

Akademický maliar Dušan Grečner sa venoval voľnej grafike, knižnej ilustrácii, exlibrisom, grafickému dizajnu, tvoril asambláže, objekty a maľoval.

Štúdium

Dušan Grečner bol autorom, bádateľom, vedecký prístup ku grafike či maľbe potvrdoval aj súborom diel pod názvom „Skúmanie“ : Skúmanie živlu, Skúmanie paradoxu, Skúmanie artérii, Skúmanie vážnosti. Tento takmer vedecký ,hlboko metodologický prístup vychádzal z racionálnych, logických záverov a systematického pozorovania. Zároveň dával dostatok priestoru fantázií a imaginácií. Takmer stovka kvalitných ilustrácií detskej aj svetovej tvorby svedčí o trvalom očarení a spojení literatúry a ilustrácie. Potvrdzuje známu pravdu o vysokej kvalite Hložníkovej a Brunovského grafickej školy.
Knihy a ilustrácia sa stali jeho celoživotnou láskou. S renesančnou zvedavosťou a zanietením skúmal kostru koňa, vtáka, ryby, ale aj človeka. Kádol medzi ne zvláštne paralely, to spoločné, tie typické znaky ako život sám.

Oblasť tvorby

Hĺbavé, podnetné, spájajúce paradoxy iracionálnej krásy, to sú grafiky Dušana Grečnera. Mnoho jeho grafických listov osciluje medzi dvoma pólmi. 1. logickým – prísne racionálnym svetom. Reprezentujú ho výpočty, schémy, systémy. Postupuje krok za krokom ako renesanční maliari pri pitve, odhaľuje kožu, svaly, kostru. 2. svetom fantázie , krásy, imaginácie, snov a vízií.

Výstavy

Realizoval okolo 30 individuálnych výstav doma i v zahraničí. Svoje diela predstavil na množstve kolektívnych prehliadok takmer po celom svete. Získal viacero medzinárodných ocenení i v súťažiach Najkrajšie knihy Československa a Najkrajšie knihy Slovenska. Bol členom Spolku grafikov Slovenska a zahraničným členom Spolku grafikov Hollar v Prahe.