Mária Šuľanová

1930-2013
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 28.10.1930
Miesto narodenia: Báčsky Petrovec (Srbsko)

Akademická maliarka pôsobiaca od roku 1960 v Piešťanoch, pôvodom zo Srbska. V roku 1947 prišla na Slovensko. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave zavŕšila roku 1956. V roku 1960 sa presťahovala do Piešťan. Najčastejšími námetmi tvorby sú krajinky, kytice, téma lásky a materstva. Je autorkou monumentálnych diel v kúpeľných priestoroch. Dcéra Mária Šuľanová, ml. (18. 5. 1959, Bratislava), akademická maliarka (VŠVU Bratislava) a syn Pavol (1. 2. 1956, Bratislava). Zomrela 15. 2. 2013.

Manžel sochár Pavel Chrťan, narodený 27. 2. 1920, Kysač, Juhoslávia, JFSR, VŠVU 1947-1953, Bratislava – zomrel 20. 12. 1992, Bratislava