Jozef Masarovič

Zobraziť signatúry

Jozef Masarovič pochádza z Leopoldova. Keď v Trnave skončil štyri meštianky, dostal sa na Štátnu umelecko-priemyslovú školu do Jablonca nad Nisou v Českej republike, ktorú skončil s vyznamenaním. Pedagogickú školu absolvoval s úspechom v Trnave.
Jozef Masarovič za svojho života namaľoval viac ako 2000 obrazov s rozličnou tematikou. Obrazy maľuje olejom, menej pastelom. Najradšej maľuje vo voľnej prírode, ktorú nadovšetko miluje. Namaľoval aj niektorých slovenských bohatierov - generála Milana Rastislava Štefánika, Ľudovíta Štúra, Andreja Hlinku, kňaza Jána Maliarika a iných. Veľmi rád maľuje aj uličky starej Bratislavy, mnohé z nich už nejestvujú, napríklad Žižkova ulica alebo Rybné námestie.
Svoje obrazy vystavoval v Bratislave, Trnave, Hlohovci, Leopoldove, Piešťanoch, Partizánskom, Dunajskej Strede, Galante.