Emil Rózsay

1839 – 1891
Zobraziť signatúry

Emil Rózsay sa narodil v roku 1839 v Kasse, zomrel v roku 1891 v Poszony.Vo svojej tvorbe sa venoval prevažne krajinomaľbe. Študoval vo Viedni a potom pôsobil ako učiteľ na Vysočine. Od roku 1880 vystupoval na výstavách Műcsarnoku.