Béla Erdössy

1871 - 1928
Zobraziť signatúry

Erdȍssy Béla sa narodil v roku 1871 v Ekly a zomrel v roku 1928 v Budapešti. Bol grafikom a maliarom. Vo výtvarnom štúdiu pokračoval na Škole kreslenia modelov v Budapešti. Pod vedením Károlyiho Lotza. Zamestnal sa na Univerzite aplikovaných vied, začínal ako asistent učiteľa, potom pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení až do odchodu do dôchodku. Od roku 1894 vystupoval na výstavách Műcsarnoku. Viaceré jeho diela sa nachádzajú v zbierke Maďarskej národnej galérie.