Viktória Pastorová

1990-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 2.2.1990
Miesto narodenia: Banská Bystrica

Narodená 2. februára 1990 v Banskej Bystrici.

Štúdium

Od 1996 navštevovala výtvarný odbor na ZUŠ J. Cikkera v BB. Po skončení gymnázia a niekoľkých neúspešných prijímacích pohovoroch na AKU nakoniec nastúpila na Pedagogickú fakultu UMB, kde vyštudovala výtvarné umenie pod vedením prof. Milana Sokola.

Oblasť tvorby

Od 2016 sa venovala streetartu a graffiti, neskôr komerčnej veľkoformátovej maľbe v interiéri a exteriéri. Prevažne figurálne maľby odrážajú vnútorný svet a sebareflexie autorky. Technika je kombinovaná, mení sa v závislosti od formátu maľby a podkladu.