Michal Dubay

1910-1993
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 4.6. 1910
Miesto narodenia: Hačava

Michal Dubay bol slovenský maliar, kultúrno-spoločenský dejateľ, pedagóg, redaktor, publicista, umelec a spoluzakladateľ kultúrnych inštitúcií na východnom Slovensku.

Štúdium

Narodil sa ako prvý zo siedmich detí v rodine grécko-katolíckeho farára Dezidera Dubaya v Hačave na východnom Slovensku. Po maturite v Mukačeve študoval históriu, geografiu a knihovníctvo na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Už na gymnáziu a počas vysokoškolského štúdia sa intenzívne venoval maľovaniu, čo mu zostalo ako hlavná záľuba po celý život. Jeho nadšenie k maľovaniu inšpirovalo najmä najmladšieho brata Oresta Dubaya, neskôr významného slovenského maliara a grafika 20. storočia.

Oblasť tvorby

Po návrate z Prahy a vzniku protektorátu sa ako mladý pedagóg zapojil do výtvarného života na východnom Slovensku, bol spoluzakladateľom Rusínsky kultúrno–osvetového spolku A. Duchnoviča, organizoval rozhlasové vysielanie pre Rusínov v Prešove, v ďalších rokoch sa venoval výtvarnému umeniu ako vystavovateľ a pridával publicistickú činnosť a bol spoluzakladateľom mnohých kultúrnych inštitúcií na východnom Slovensku – Pedagogickej fakulty v Prešove (1952), Štátnej vedeckej knižnice (1952), kde bol riaditeľom 15 rokov, inicioval vznik Ukrajinského národného divadla v Prešove (kde navrhoval scény ako scénograf), Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Krajskej galérie v Prešove (terajšej Šarišskej galérie), bol predsedom Krajskej komisie pre ochranu pamiatok, aktívne sa podieľal na rozvoji výtvarného života ako vo výstavníctve, tak vlastnou tvorbou, bol členom vedeckých rád viacerých inštitúcií, nakoniec bol redaktorom pedagogického vydavateľstva, poslancom prešovského MNV.
Počas svojho života vo voľných chvíľach nepretržite maľoval. Veľkou oporou v tejto činnosti mu bola manželka Ester Dubayová, rod. Andóková. Do výtvarného života vstúpil ako Mil Day, vystavoval napríklad s Desiderom Millym, Evou Bysovou a svojim mladším bratom Orestom. Väčšinou sa však zúčastňoval výstav amatérov a výtvarných pedagógov.
Jeho nesporný talent bol ovplyvnený vnútorným i vonkajšími tvorivými podnetmi (roky štúdia, svetová vojna, povojnové obdobie, krajina Vysokých Tatier), vytvoril stovky olejomalieb, tisíce akvarelov, prevažne krajín. V začiatku tvorby za venoval i grafike a perokresbe. V závere života sú v jeho tvorbe zreteľné surreálne prejavy, často úspešne experimentoval s vrstevnatým kladením podkladov a farieb. Jeho výtvarný rukopis je výrazný a typicky poznateľný svojou hrou so svetlom. Zaujíma ho samotné slnko, ktoré vysiela svetelné lúče rôznej intenzity voči divákovi, fascinácia svetlom prestupuje mnohé jeho obrazy v priebehu desaťročí.