Anna Rusinkovičová

1964 -
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Brezno

Venujem sa hlavne keramike a maľbe.
Žijem a tvorím v Kováčovej.

Pracujem v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej, na oddelení art-terapie.

Svoje práce som prezentovala na autorských ale aj kolektívnych výstavách doma a v zahraničí.
Vo svojej tvorbe čerpám z toho čo mi prezrádza prítomnosť bytia a rozprávačmi sú samotná zem a príroda a jej procesy. Procesy premeny hmoty v prírode vyjadrujem gestom, expresiou, farbou a formou výsledného diela.

Sypóziá v rôznych krajinách, workshopy na rôznych miestach, plain air priamo v prírode či prechádzky po lese sú zaznamenané v kratívnom duchu pre zrod nového obrazu či objektu.

Štúdium

Štúdium: 1979-1983 Stredná umelecko-priemyselná škola v Kremnici.