Ferenc Erfán

1959 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 28. januára 1959
Miesto narodenia: Užhorod

Štúdium

1974–1977 Štátna umelecká škola Tarasa Ševčenka , Katedra maľby, Kyjev

1979–1984 Vysoká škola úžitkového a dekoratívneho umenia, Katedra keramiky , Ľvov

Žiak: Vitold Monasztirszkij, Iván Frank

Oblasť tvorby

1977–1979 Workshop Umeleckej nadácie v Užhorode, dizajn malých a veľkých veľkostí reklamy, agitačné plagáty, dizajn a konštrukcia

1984–2002 Workshop Umeleckej nadácie Užhorod, hlavne dizajn a konštrukcia vitráží a priestorových kompozícií (nástenné textílie). Obidvom sa okrem maľby venuje aj v súčasnosti

2002–2009 Zakarpatské oblastné múzeum umenia József Boksay , hlavný odborný asistent

2009 – súčasnosť: riaditeľ múzea

Členstvo:

1990 – Imre Révész Zväz maďarských výtvarných a úžitkových umelcov v Zakarpatsku, zakladajúci člen

1993– Zväz maďarských výtvarných a úžitkových umelcov, člen

2001 – Nadácia Józsefa Boksaya, zakladateľ, prezident

2005–2011 člen verejného orgánu Maďarskej akadémie umení (MMA)

2011 – riadny člen Maďarskej akadémie umení