Vasilij Kandinskij

1866 - 1944
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 16.12.1866
Miesto narodenia: Moskva

Vasilij Vasiljevič Kandinskij alebo Wassily Kandinsky (rus. Василий Васильевич Кандинский; * 16. december 1866, Moskva, Ruská ríša – † 13. december 1944, Neuilly-sur-Seine, Francúzsko) bol ruský maliar, grafik a teoretik umenia, ktorý neskôr žil a pracoval v Nemecku a vo Francúzsku. Spolu s Františkom Kupkom, Kazimirom Malevičom, Mikolajusom Čiurlionisom a Pietom Mondrianom patrí k priekopníkom abstraktného maliarstva.. Narodil sa v zámožnej rodine obchodníka s čajom, ktorá sa v roku 1871 odsťahovala z Moskvy do Odesy. Rodičia sa rozviedli a o Vasilija sa starala teta. Po maturite na gymnáziu v Odese študoval v rokoch 1886 – 1892 právo, národohospodárstvo a etnológiu na univerzite v Moskve. Roku 1889 podnikol v rámci výskumného programu Spoločnosti pre prírodné vedy výpravu do Vologdskej oblasti, kde študoval právny systém syrjanských kmeňov, ich náboženstvo a kultúru. Roky 1905 – 1907 boli v znamení ciest. Spolu s Münterovou navštívili Holandsko, Rusko, Francúzsko, Švajčiarsko, Tunisko a Taliansko. Do Nemecka, konkrétne do Berlína, sa vrátili v septembri 1907. V tej dobe mal už Kandinskij za sebou účasť na niekoľkých kolektívnych výstavách v Paríži. Roku 1909 založil spoločne s Javlenským, Alfredom Kubínom a ďalšími 11 osobnosťami spolok Neuer Künstlerverein München (Nové umelecké združenie Mníchov). Druhá výstava združenia v septembri 1910 uchvátila Franza Marka natoľko, že začiatkom roka 1911 s Kandinským nadviazal osobný kontakt a stal sa členom spolku. Kandinskij bol jedným z aktérov najväčšej revolúcie v maliarstve od dôb renesancie. Spočívala v opustení predmetného zobrazenia a prechodu k abstrakcii. Do tohto štádia ale dospel až v strednom veku. Jeho prvé dochované olejomaľby pochádzajú až zo začiatku 20. storočia. Tematicky často vychádzajú z ruského folklóru, s ktorým sa zoznámil počas študijnej cesty v roku 1889. Často maľoval tiež námety z rodnej Moskvy. Formou majú niektoré z nich (napr. Jazdci) blízko k Signacovu pointilizmu.
Pre Kandinského bol vždy dôležitý duchovný rozmer jeho tvorby. Na rozdiel od maliarov drážďanskej expresionistickej skupiny Die Brücke nešlo Kandinskému a Markovi, vodcovským duchom združenia Der Blaue Reiter, o revolučné spoločenské zmeny: Tvorili kvôli umeniu samotnému. Ich obrazy z doby existencie Der Blaue Reiter (pred vypuknutím vojny) sú často lyrické a nájdeme v nich romantickej prvky. Približne od roku 1920 sa na Kandinského obrazoch začínajú objavovať geometrické prvky ako vyseknuté časti kruhov a pravouholníkov, bodky a zalomené línie, majúce funkciu významových znakov. V posledných desiatich rokoch života vo Francúzsku namaľoval Kandinskij takmer 150 olejomalieb a asi 200 akvarelov. Najviac Kandinského obrazov je umiestnených v mestskej galérii Lenbachhaus v Mníchove. Pri príležitosti svojich 80. narodenín venovala Kandinského dlhoročná priateľka Gabriele Münterová mestu Mníchov svoju zbierku obrazov. Obsahovala vyše 80 jeho diel do roku 1914 a mnoho obrazov ostatných príslušníkov hnutia Der Blaue Reiter. Kolekciu Kandinského diela vlastní aj Centre Georges Pompidou v Paríži, Guggenheimovo múzeum v New Yorku a Benátkach, Ermitáž a ďalšie prestížne galérie.. Zomrel 13. decembra 1944.