Gyula Stetka

1855 - 1925
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 29.8.1855
Miesto narodenia: Kráľova Lehota

Július Štetka - 29.8.1855 Kráľova Lehota - 14.10.1925, maliar. Na súkromnej škole u prof. Vojtecha Klimkoviča v Košiciach získal základy výtvarného vzdelania. Pokračoval v škole modelového kreslenia v Budapešti. Študoval na výtvarných akadémiách vo Viedni a v Mníchove u prof. Alexandra Wagnera, tiež v Pilotyho škole historického maliarstva. Veľmožmi a úradmi bol zasypávaný objednávkami na portrétovanie. Veľkorozmerné diela predstavujú jeho oltárne obrazy Sv. Ladislav (kaplnka Budar Svabhegy Budapešť), Kristus a samaritánka (Matejovce pri Poprade), Kladenie Krista do hrobu, Pieta, Na Všechsvätých (majetok hl. mesta Budapešti), Kristus na kríži (Bazilika Sv. Štefana Budapešť - zvláštnosťou tohto obrazu je, že pri pohľade naň z ktoréhokoľvek miesta sa Kristus vždy pozerá na návštevníka), a mnohé ďalšie. Jeho diela sú v Maďarskej národnej galérii v Budapešti, v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, vo V
ýchodoslovenskej galérii v Košiciach a v Mikulášskej Galérii P.M.Bohúňa. Pre evanjelický kostol v rodnej Kráľovej Lehote namaľoval oltárny obraz Ježiš v Getsemanskej záhrade (1891), do ktorého časti zakomponoval typické znaky kráľovolehotského zemianskeho erbu - Večernicu a polmesiac. V kostole je i jeho maľba zemianskeho erbu rodu Lehotský. Viackrát maľoval panovníka pre rôzne správne orgány, aj pre Župný úrad Liptovskej stolice vytvoril portrét cisára Františka Jozefa I. (teraz uložený v Liptovskom múzeu v Ružomberku).