Rudolf Suran

1996 -
Zobraziť signatúry

Rudolf Suran sa narodil v roku 1996 v Nižnej na Slovensku. Vyštudoval strednú propagačnú školu
grafika v rokoch 2011 - 2015
2015 – 2021 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave,
Katedra ilustrácie pod vedením profesora Dušana Kállaya a ateliér o
voľná a farebná tlač Vojtecha Kolenčíka. Momentálne sa venuje akvarelovej krajinomaľbe technikou alla-prima v plenéri, botanickej ilustrácií a grafickým technikám: drevorezu, leptu a akvatinte.

2016 Medzinárodná súťaž umenia a dizajnu, Academia Riaci, 2. miesto, ilustrácia
kategórii.
2017 ilustrovaná komixová kniha Marie Terézie a jej Habsburkové

2021: Čestné uznanie v medzinárodnej súťaži Ex Libris vo Varne 2021