Bohumil Kafka

1878 – 1942
Zobraziť signatúry

Bohumil Kafka sa narodil 14. februára v roku 1878, Nová Paka. Zomrel 24. novembra 1942 v Prahe. Bol český sochár, tvoril v duchu secesie a symbolizmu.
V rokoch 1884-1892 navštevoval vo svojom rodnom meste všeobecnú a meštiansku školu. Následne v rokoch 1892–1896 študoval na sochárskokamenickej škole v Hořicích v Podkrkonoší a od roku 1897 bol zapísaný na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u Stanislava Suchardu. Po tom čo získal Hlávkovo štipendium v rokoch 1904-1908 sa presťahoval do Paríža, kde žil a pracoval.
So svojim učiteľom Stanislavom Suchardom spolupracoval na pomníku Františka Palackého. Po Suchardovom úmrtí v roku 1916 bol menovaný profesorom dekoratívneho sochárstva na Umeleckopriemyselnej škole. V roku 1925 sa stal profesorom sochárstva na Akadémii výtvarných umení. Popri svojej voľnej tvorbe vytvoril mnoho dekoratívnych prvkov fasád, bust, sôch a pomníkov.

Oblasť tvorby

Významné diela:
• výzdoba Národného domu v Prostejove (spolu s ďalšími umelcami), 1905–1907, a pomník manželom Vojáčkovým
• Orfeus, bronz 1922 (vystavena na zámku Kozel)
• Polibek, bronz 1919
• Pomník Karla Havlíčka, bronz, 1918–1924, Havlíčkův Brod
• Probuzení, mramor, 1925–26
• Pomník Josefa Mánesa v Prahe, na predmostí Mánesovho mosta, bronz; jeho redukcia 1:3 (Národná galérie v Prahe),
• Pomník Jana Žižky pre Národný pamätník na Vítkove
• Pomník generála M. R. Štefánika pre Bratislavu s českým levom; odliala ho firma Franty Anýže; originál bol zničený 1940, znovu postavený po roku 1990; kópia v tretinovej veľkosti stojí na Petříne, miniatúry v desatinovom meradle sú v zbierkach Národného múzea v Prahe či Spoločnosti M. R. Štefánika v Bratislave
• Somnambula, bronz (Národná galéria v Prahe)
• Busta T. G. Masaryka, bronz, 1925, (Národné múzeum)
• Busta JUDr. Karla Kramáře, bronz, model sádra (Národné múzeum)
• Busta Františka Xavera Jerie, bronz (Jilemnická radnica)